FYZICKÁ TERAPIA

Táto terapia spočíva v holistickom porozumení nášho života, rešpektujúc spojenie nášho tela, mysle, emócii, pocitov, rešpektovaním všetkých vonkajších vplyvov a osôb nášho života. Na základe mojej vlastnej ako aj profesionálnej skúsenosti s terapiou, pod zdravím a liečením rozumiem konštantný proces transformácie, ktorý nazývame rast. Moja terapeutická pomoc spočíva v uľahčení tohto životného vývoja.


Toto liečenie je staroveká medicína, funguje ako alternatíva konvenčnej liečby a je s ňou dokonale kompatibilná. Taktiež podporuje klasickú medicínu alebo akýkoľvek druh doplnkovej terapie.


Používané techniky:

 • Akupunktúra a Akupresúra
 • Terapeutická masáž (lymfatická, orgánová, svalová a nervová)
 • Prikladanie rúk (tepelná energia)

V čom spočíva moja práca?

 • Lokalizácia bolestivých bodov (orgány, svalová a nervová sústava)
 • Odblokovanie, odstránenie zápalu a uvoľnenie napätia
 • Aktivácia fyzických mechanizmov samoliečenia na základe stimulácie imunity, endokrinného a nervového systému
 • Podporenie homeostázy (fyzická a duševná schopnosť  prispôsobiť sa životným zmenám)

Ako pracujem počas stretnutia?

 1. Počúvanie
 2. Lokalizácia príznakov
 3. Prispôsobenie techniky a nástrojov na základe individuálnych potrieb
 4. Práca na masážnom lehátku
 5. Odporúčanie denných aktivít, ktoré podporia terapiu (strava, spánok, pohyb)

Trvanie a cena stretnutia:

Trvanie terapie je individuálne, záleží na Vašej reakcii

 • dĺžka terapie: približne 1 hodina
 • Cena každého ďalšieho stretnutia záleží od frekvencie
  • 50 € /stretnutie

REZERVÁCIA                                     


DUŠEVNÁ A EMOCIONÁLNA TERAPIA