VNÚTORNÉ NAČÚVANIE


VNÚTORNÁ POSTUPNOSŤ MEDZI POCITOM A AKTIVITOU


Pohrúžime sa do nasledovných zážitkových praktík:

  • Načúvanie vnútorným konfliktom
  • Napätie a stres ako zdroje energie
  • Ticho ako transformátor a regenerátor

trvanie semináru 4 mesiace / TOTAL 8 tútorstvo 2 hodiny mesačne 

400 € seminár / KONTAKT


Seminár môže byť zameraný na jednotlivca – na osobnom stretnutí, alebo po dohode ONLINE


KAŽDODENNÉ RYTMY