RIADENIE ČASU


RIADENIE ČASU – KDE SA NACHÁDZA MOJA MYSEĽ ?
V PRÁCI ? PRI ZÁĽUBÁCH ? PRI ODPOČINKU ?


Pohrúžime sa do nasledovných zážitkových praktík:

  • Štúdium podstaty práce a záväzku
  • Regeneračná rekreácia
  • Oddych ako proces asimilácie

trvanie semináru 4 mesiace / TOTAL 8  tútorstvo 2 hodiny mesačne 

400 € seminár / KONTAKT


Seminár môže byť zameraný na jednotlivca – na osobnom stretnutí, alebo po dohode ONLINE


OPTIMALIZÁCIA ENERGIE