INTEGRÁLNA JOGA

Najprv si musíme objasniť niektoré nepravdivé mýty a chápanie jogy. Joga je cesta autorealizácie a rozvoja ľudského potenciálu. Nie je to fyzická aktivita, ako sa chápe na západe. Je to cesta sebapoznania, ktorá ma svoj pôvod v práci askétov, ktorí žili na samote v Kordillerách Himaláje a v Hindu Kush. Existujú teda techniky jogy spojené s každodenným a rodinným životom, nie nevyhnutne s kontemplatívnym alebo mystickým životom. V Indii sa napríklad hovorí, že manželstvo je určitý spôsob jogy ako variť, meditovať a  čítať posvätné texty. Existuje 16 rôznych spôsobov a postupov, ktoré spájajú v sebe jedinečnú cestu sebarealizácie.


“Moje hodiny som nazval Integrálna joga, hlavne preto lebo moja škola ide ruka v ruke s majstrom tradičnej védskej jogy z Himalájí. On mi tichom ukázal, že byť samým sebou znamená byť samým sebou s Bohom alebo so Životom. Mojím cieľom je spoznanie samého seba. Toto poznanie spája model života, ktorým sme my: telo, myseľ, emócie, duša alebo tie najintímnejšie pocity”


Na hodinách sa sústreďujem na možnosti každého jednotlivca a prispôsobujem im formy cvičení. Hlavné piliere cvičenia sú:

  • Dýchanie: primárny zdroj zdravia. Takým istým spôsobom ako dýchame vzduch, dýchame aj emócie. Táto časť cvičenia nás upozorňuje tiež na naše fyzické a duševné napätie.
  • Vzťah medzi fyzickou a duševnou rovnováhou. Tréning, ktorý poskytuje prípravu na riešenie každodenných problémov.
  • Flexibilita tela, kde pozorovaním našich vlastných hraníc sa naučíme rešpektovať a usmerňovať energiu každého nášho pohybu.

To môžete očakávať od každého sedenia. Pokroky však závisia od času, ktorý tomu investujete. Spolu budeme usmerňovať Vaše zdokonalenia sa v dýchaní, rovnováhe, flexibilite a držaní tela.


Skupinová hodina  od 14 rokov

Dňa:  11.09.2018 o 18:30 – 19:30 hod. / každý utorok

Miestny úrad mestská časť Bratislava – Čunovo Lokalizácia

Cena 6€ / 1 hod   REZERVÁCIA


Súkromná hodina U mňa v ambulancii, alebo u Vás doma po dohode.

Cena 30€ / 1 hod  REZERVÁCIA


RODINNÁ JOGA