KAŽDODENNÉ RYTMY


  KAŽDODENNÉ RYTMY- AKO JE NA TOM MOJA NÁLADA / ENERGIA?
AKÉ SÚ ICH CYKLY ?


Pohrúžime sa do nasledovných zážitkových praktík:

  • Pozorovanie rozdielov medzi vôľou a náladou
  • Sústredenie sa na vôľu
  • Vytvorenie energetického grafu

trvanie semináru 4 mesiace / TOTAL 8  tútorstvo 2 hodiny mesačne 

400 € seminár / KONTAKT


Seminár môže byť zameraný na jednotlivca – na osobnom stretnutí, alebo po dohode ONLINE


RIADENIE ČASU