MENTORING

To, čo mám pre Vás pripravené je oveľa viac ako len didaktická teória, ktorú učiteľ sprostredkuje žiakom. Ponúkam Vám zážitkové stretnutie, kde môžete zažiť samých seba, nie myšlienky iných. Predstavím Vám metódu sebapoznania, ktorú som sám vytvoril po 20 rokoch štúdia a profesionálnej kariéry, kedy som sprevádzal ľudí v ich procese sebarozvoja. Táto metóda sa volá ComeIntoPlay: ,,Zapoj sa, zúčastni sa a konaj’’. Moja metodológia podnecuje zodpovednosť každého jedinca za svoje zdravie a rast, v každej oblasti a aktivite svojho bežného života – teda nič čo by bolo ďaleko od našej reality.


,,Načúvanie našim vlastným pocitom, ktoré sú jazykom života samého a tvorivé odpovede ako reakcie na naše potreby, sú pre mňa syntézou celého mysticizmu alebo tajomstva, ktoré môžeme dosiahnuť ako ľudské bytosti.’’


Moja vlastná metodológia mentorstva je založená na skúsenosti. Ponúkam Vám možnosť pracovať individuálne alebo v skupinách nasledovnými formami:

TÚTORSTVO

PERSONALIZOVANÉ SEMINÁRE

INTEGRÁLNY KURZ