INTEGRÁLNY KURZ


Tento  skupinový kurz ponúka  pokračovanie a hlbšie preskúmanie oblasti štúdia, ktorým sa venujeme na seminároch. Jeho cieľom je vytvoriť školu so študentami.

MODUL I    MODUL II    MODUL III