OPTIMALIZÁCIA ENERGIE


OPTIMALIZÁCIA  ENERGIE – POČÚVAM, ČO POTREBUJE MOJA MYSEĽ A MOJE TELO ?


Pohrúžime sa do nasledovných zážitkových praktík:

  • Každodenná skúsenosť ma svoje kedy? kde ?  a ako ?
  • Energia času
  • Porozumenie krízy ako jazyka našej potreby

trvanie semináru 4 mesiace / TOTAL 8  tútorstvo 2 hodiny mesačne 

400 € seminár / KONTAKT


Seminár môže byť zameraný na jednotlivca – na osobnom stretnutí, alebo po dohode ONLINE