O MNE

Veľmi dobre si pamätám, ako som vo svojich 17-tich rokoch začal vnímať a rozvíjať moje schopnosti pozorovať iných a načúvať im, presahujúc slová, symboly, či myšlienky. Odvtedy nedokážem prestať postupovať do hlbokých úrovní a tajomstiev života ako celku. Sprevádza ma prirodzené vnímanie tejto krásy, aj keď niekedy surovej a krutej. Tá krása však má velký zmysel a obklopuje všetko to, čo poznáme.Chápem a potvrdzujem, že len my máme jedinečnú zodpovednosť, ako aj možnosť byť tým, čím sme.


,, Strom sa nezamýšľa nad tým či je stromom, jednoducho ním je so všetkým, čo k tomu patrí.’’


Na prvý pohľad sa život môže zdať jednoduchý, ale z nejakého dôvodu ho komplikujeme, možno preto, lebo v rukách vlastníme úžasný  stroj kreativity zvaný myseľ a ešte sme sa ho nenaučili ovládať. Prišiel som na to, že ak si uvedomíme zodpovednosť nášho bytia, bez toho, aby sme veci komplikovali,  zaručíme si tým životnú sebarealizáciu. Skutočne verím, že to každý dokáže. Ja sám pokračujem v tomto nekonečnom sebapoznaní a som pripravený sprevádzať každého, kto sa so mnou zosúladí. Bez tohto súladu je nemožné kráčať spolu ruka v ruke ’’ty, ma možno na určitý čas potrebuješ, ale ja ťa potrebujem tiež ’’


JOSÉ ÁNGEL