TERAPIA


002

FYZICKÁ

Táto terapia spočíva v holistickom porozumení nášho života, rešpektujúc spojenie nášho tela, mysle, emócii, pocitov…..


001DUŠEVNÁ A EMOCIONÁLNA

Počas tohto stretnutia sa snažím o vytvorenie takej atmosféry, aby ste sa cítili ako doma s cieľom priblížiť sa teplu Vášho vnútorného sveta…