TÚTORSTVO

Pri mentorstve sa na rozdiel od terapeutickej práce nesústreďujeme na konkrétny bod vo Vašom živote. Môže byť pokračovaním terapie alebo jeho potreba prichádza po ťažkom období, kedy nová perspektíva Vás samých a potreba zmeny, vedú k prehĺbeniu na ceste sebapoznania. Alebo sa jednoducho už nachádzate v procese sebahľadania a chcete pokračovať na tejto ceste spolu so mnou.


,,Postavím sa vedľa teba a ty mi povieš, kam pôjdeme. Skôr či neskôr sa naše cesty rozdelia, ale počas toho kým pôjdeme spolu, ti darujem všetku moju nehu.’’


  • Približne 1 hodina
  • Cena každého 50 € /stretnutie
Osobnom stretnutí, alebo po dohode ONLINE

REZERVÁCIA


MENTORING